VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CỔNG THÔNG TIN KINH TẾ VIỆT NAM

Tin nổi bật

WTO không phải thần dược, cũng không trở ngại lớn

06/08/2010

Sau một năm Việt Nam gia nhập WTO, câu chuyện hội nhập này vẫn đang là đề tài “nóng”, trong đó, nhiều chuyên gia kinh tế và quản lý cùng chung nhận định rằng, đối với nền kinh tế Việt Nam, “WTO không phải là phương thuốc kỳ diệu, cũng không phải là cạm bẫy”.
Chi tiết ...

Chính phủ chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội

06/08/2010

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011, với nhiệm vụ đầu tiên là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chi tiết ...

Năm 2008 tập trung thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng

06/08/2010

Theo website Chính phủ, ngày 22/12, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo một số Bộ, ngành hữu quan đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về tình hình triển khai kế hoạch năm 2008.
Chi tiết ...

Gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội

06/08/2010

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, chiều 22.1, Hội nghị toàn thể lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã hoàn thành chương trình đề ra.
Chi tiết ...

Vốn FDI và 5 thành tựu nổi bật

06/08/2010

Ngày 24/1/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo "20 năm đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" nhằm nhìn nhận lại những kết quả đã đạt được và rút ra những bài học cũng như định hướng cho giai đoạn phát triển mới.
Chi tiết ...